Utbildningar

Jag är licensierad personlig tränare hos Eleiko

Utbildad löpcoach hos Urban Tribes